កញ្ចប់ពិនិត្យសុដន់ [Breast cancer screening]

Facebookgoogle_pluslinkedinmail

ℹ️ ជំងឺមហារីកសុដន់បង្ករឡើងដោយភាពខុសប្រក្រតីនៃក្រពេញទឹកដោះ រឺបំពង់បង្ហូរទឹកដោះ ។ ពេលដុំសាច់មហារីកមានការវិវត្ត អាចនឹងរាលដាលទៅដល់ ប្រពន្ឋ័កូនកណ្តុរដែលនៅក្រោមក្លៀក នៅតាមសរសៃឈាម និងទៅសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតដូចជា ឆ្អឹង សួត ខួរក្បាល ។
ℹ️ ការពិនិត្យសុខភាពរកជំងឺមហារីកសុដន់ សំរាប់ស្រ្ដីចាប់ពីអាយុ៤០ឡើងទៅ មានសារៈសំខាន់ ក្នុងការរកឃើញជំងឺនៅដំណាក់កាលដំបូង និង មានអត្រាជាសះស្បើយខ្ពស់ដោយការព្យាបាលតាមបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្ត។
ℹ️ កម្មវិធីពិនិត្យ (កញ្ចប់ពិនិត្យសុដន់ រួមបញ្ចូល):
✔️ ការជួបពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺសុដន់ និង ឯកទេសជំងឺមហារីក វេជ្ជបណ្ឌិត តាត្យ៉ាណា ទូរ៉ូបូវ៉ា
✔️ ការពិនិត្យមហារីកសុដន់ដោយប្រើកាំរស្មីអុិច
✔️ ការពិនិត្យមហារីកសុដន់ដោយអេកូសាស្រ្ត
✔️ ការបកស្រាយលទ្ធផល,
✔️ របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តលម្អិត និងអនុសាសន៍។
👩‍⚕️សូមណាត់ជួបពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស វេជ្ជបណ្ឌិត តាត្យ៉ាណា ទូរ៉ូបូវ៉ា
_
ℹ️ Breast cancer screening includes:
✔️consultation with 👩‍⚕️ Medical oncologist, Breast disease specialist, Dr. Turobova Tatiana,
✔️physical breasts’ examination,
✔️ mammography for ladies from 40 y.o.,
✔️ breast ultrasonography,
✔️ interpretation of results,
✔️ medical report and recommendations.
_
☎️ 070 888 251, 📲 Telegram, WhatsApp +855 16 669 676
_
🏥 Sen Sok International University hospital: #91-96, str. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
⏰Monday – Friday, 7.00 -12.00
📧 E-mail: ttatvl1973@mail.ru and vice_director@sensokiuh.com (Dr. Turobova Tatiana)
_
Facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Announcements, Featured Image, Health Articles, Health Keys, Imagery Department, News & Events, Oncology, Promotion, Service. Bookmark the permalink.