ឱកាស​ការងារ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មន្ទីរ​ពេទ្យ​សា​កល​ វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ​ សែន​សុខ ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គ​លិក​ផ្នែក​គិ​លានុ​បដ្ឋាក​-យិកា​ ដើម្បី​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅមន្ទីរ​ពេទ្យ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ សែន​សុខ ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  • មានសញ្ញាបត្រគិលានុដ្ឋាក ឫ លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា
  • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស
  • មានអត្តចរិកស្លូតបូត ទៀងត្រង់ តស៊ូនឹងការងារ
  • អាចធ្វើការពេញម៉ោង

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមយកប្រវត្តិរូប មកដាក់​នៅការិ​យា​ល័យ​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ ស.អ សែន​សុខ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឫ ទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៨៨ ៣៧ ១២, ០២៣ ៨៨ ៣៧ ១៣។