សេចក្តីជូនដំណឹង ​

Facebookgoogle_pluslinkedinmail

មន្ទីរពេទ្យសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខ សូមគោរពជម្រាបជូនដំណឹងដល់ អតិថិជនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហា ចំពោះរោគស្រ្តី សម្ភព​និង តម្រងនោម អោយបានជ្រាបថា នាខែមេសា ខាងមុខនេះ និង មានវត្តមានវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស សម្ភព​និងរោគស្ត្រី  ព្រមទាំង តម្រងនោម ដើម្បីពិនិត្យ និង ព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងទំនុកចិត្ត ដល់អតិថិជនដោយភាពរីករាយ។

Facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Announcements, News & Events, Uncategorized. Bookmark the permalink.