លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Sin Tour Phot នាយក​ប្រតិបត្តិមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខនឹងជាអ្នកឯកទេសផ្នែកបាក់បែកឆ្អឹងនិងសន្លាក់៕

Facebookgoogle_pluslinkedinmail

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Sin Tour Phot នាយក​ប្រតិបត្តិមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខនឹងជាអ្នកឯកទេសផ្នែកបាក់បែកឆ្អឹងនិងសន្លាក់៕ ដោយលោកគ្រូមានជំនាញ និងបទពិសោធន៏ច្រើនឆ្នាំ។
DSC_0354 copy
ឯកទេសមានដូចជា÷
• បាក់ឆ្អឹងដងកាំបិត
• ដើមដែ
• ប្រអប់ដៃ
• វះកាត់ឆ្អឹងត្រកាក និង ប្តូរក្បាលឆ្អឹងត្រកាក
• ឆ្អឹងភ្លៅ
• ឆ្អឹងអង្គុញ
• ឆ្អឹងកំភួនជើង
• កដៃ និង បាតជើង
A00503F02

ព្យាបាលទូទៅ÷
 ដំបៅជំងឺទឹកនោមផ្អែម(ឈឺស្រាល ឬឈឺរាំរៃ)
 ពិគ្រោះ និង ពិភាក្សាអំពីការដាច់សរសៃក្នុងសន្លាក់ជង្គង់៕
លោកគ្រូមានបទពិសោធន៏នៅមន្ទីពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម២០ឆ្នាំផ្នែកវះកាក់ឆ្អឹង
diabetic-foot-ulcer-pictures-4
# 339A, Street163 Sangkat Toul Tom Pong II
Khan Chamcarmon, Phnom Penh, Cambodia
MP: 012-850 850/012 497 228
Email: sintourphot@sensokiuh.com /tourphot@yahoo.com /tourphotsin@gmail.com

Facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.

One Response to លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Sin Tour Phot នាយក​ប្រតិបត្តិមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខនឹងជាអ្នកឯកទេសផ្នែកបាក់បែកឆ្អឹងនិងសន្លាក់៕

  1. Pingback: Prof. Sin Tour Phot, MD - Sen Sok International University HospitalSen Sok International University Hospital

Comments are closed.